Logo Doe het zelf, doe het duurzaam!

Je huis verduurzamen? Dat financier je zo!

WONINGEIGENAAR

Rekenvoorbeelden

Deze twee rekenvoorbeelden laten zien wat de bruto maandlasten zijn voor verschillende leenbedragen. Rekenvoorbeeld 1 gaat uit van een laagrentende lening. Rekenvoorbeeld 2 gaat uit van een bestaande hypothecaire lening waarbij tussentijds sprake is van een onderhandse verhoging (dus zonder bezoek aan de notaris). Houd bij het vergelijken van de rekenvoorbeelden rekening met de verschillen in rentepercentage, looptijd en afsluitingskosten.

Rekenvoorbeeld 1
Duurzaamheidslening SVn (laagrentende lening)

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Bekijk hier de informatie van de Belastingdienst.
** Dit zijn de totale kosten voor het aangaan en terugbetalen van de lening.
*** Dit zijn de totale kosten van de lening, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale leenbedrag.

Bron: SVn


Rekenvoorbeeld 2
Onderhands verhogen bestaande hypotheek

* De rente is vast gedurende de gehele looptijd. Mogelijk komt de rente in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Bekijk hier de informatie van de Belastingdienst.

Het rekenvoorbeeld is exclusief € 1.500 (indicatie) aan kosten voor financieel advies, bemiddeling en taxatie.

Onderhands verhogen hypotheek
Het woord onderhands betekent ‘zonder notariële akte’. Het is een onderlinge afspraak tussen jou en de hypotheekverstrekker. Onderhands verhogen van je hypotheek kan niet zomaar. Het is alleen mogelijk als de notariële inschrijving van je hypotheek bij het kadaster hiervoor genoeg ruimte biedt. Bijvoorbeeld doordat je de hypotheek bij het afsluiten ervan hoger hebt laten inschrijven. Veel mensen doen dit omdat je hiermee de mogelijkheid hebt om later de hypotheek te verhogen zonder notariskosten. Of doordat je al een gedeelte van je hypotheek hebt afgelost.

Binnen deze ruimte kun je de hypotheek onderhands verhogen (als je dit kunt betalen natuurlijk). Bijvoorbeeld voor de financiering van de verduurzaming van je huis. Ook al hoef je niet naar de notaris, de bank beoordeelt wel of de gewenste verhoging volgens de regels verstrekt kan worden. Dat betekent dat je bewijsstukken moet aanleveren, onder meer van je inkomen en de huidige waarde van je woning.

Reguliere verhoging via de notaris kan een alternatief zijn, mocht onderhands verhogen niet mogelijk blijken. Of in situaties waarbij bijvoorbeeld een grotere verbouwing of verhoging gepland staat.

Bron: De Hypotheekshop

crossarrow-right